واحد – بخش ایران بالستیک تحریم ها عربستان

واحد – بخش: ایران بالستیک تحریم ها عربستان موشک بالستیک عربستان سعودی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران از توسعه موشک‌های بالستیکش دست نمی‌کشد/ تحریم‌های تازه بی‌تاثیر است ، یک سناتور آمریکایی

یک سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به این‌که واشنگتن باید پیش از هرگونه اقدام در عرصه سیاست خارجی پیامدهای آن را بررسی کند، تاکید کرد:‌ تحریم یک جانبه کشور عزیزمان

کشور عزیزمان ایران از توسعه موشک‌های بالستیکش دست نمی‌کشد/ تحریم‌های تازه بی‌تاثیر است ، یک سناتور آمریکایی

یک سناتور آمریکایی: کشور عزیزمان ایران از توسعه موشک های بالستیکش دست نمی کشد/ تحریم های تازه بی تاثیر است

عبارات مهم : ایران

یک سناتور جمهوری خواه با اشاره به این که واشنگتن باید پیش از هرگونه اقدام در عرصه سیاست خارجی پیامدهای آن را بررسی کند، تاکید کرد: تحریم یک جانبه کشور عزیزمان ایران تاثیرگذار نخواهد بود و اقدامی احمقانه است.

به گزارش ایسنا، راند پاول سناتور جمهوری خواه آمریکا از ایالت کنتاکی منشتر شدن یادداشتی در نشریه نشنال اینترست به بررسی پیامدهای وضع تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران پرداخت و نوشت: به نظر می آید که ما در بعضی موارد در سیاست خارجی خود دست به کاری می زنیم بدون آن که پیامدهای آن را به طور کامل بررسی کنیم. از جنگ عراق گرفته تا مسلح کردن شورشیان در سوریه و این تناوب بارها و بارها تکرار می شود.

کشور عزیزمان ایران از توسعه موشک‌های بالستیکش دست نمی‌کشد/ تحریم‌های تازه بی‌تاثیر است ، یک سناتور آمریکایی

مجلس سنای آمریکا به تازگی تحریم هایی تازه را به بهانه برنامه موشکی بالستیک کشور عزیزمان ایران علیه این کشور تصویب کرد. این پرسشها مهم هستند و ما باید راجع به آن ها بحث و مشورت کنیم ولی ما باید یک چشم انداز بزرگ تر را نیز مورد بررسی قرار دهیم. ما در حال حاضر در میانه یک توافق در خصوص قدرت هسته ای هستیم و گفته می شود هر دو طرف پایبند هستند.

مسائل مطرح شده است در طرح تحریم های تازه در معرض توافق هسته ای قرار ندارند، بنا بر این هر اقدام یک جانبه بیرون از توافق کنونی باید به دقت ارزیابی شود که این اقدام چه دستاوردی در چشم انداز تضمین پایبندی به توافق خواهد داشت؟

یک سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به این‌که واشنگتن باید پیش از هرگونه اقدام در عرصه سیاست خارجی پیامدهای آن را بررسی کند، تاکید کرد:‌ تحریم یک جانبه کشور عزیزمان

پیش از این گفته شده است است که ما به آن چه پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن می اندیشد اهمیتی نمی دهیم ولی اگر ما جهت تفکر آن ها اهمیتی قائل نیستیم آیا تلاش می کنیم تا بر واکنش‌ها کشور عزیزمان ایران تاثیر بگذاریم. اگر تحریم ها قرار نیست امیدی جهت عوض کردن در تفکر آن ها باشند، بعد علت ارزش چیست.

این سناتور جمهوری خواه در ادامه نوشت: زمانی که این تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران را بررسی می کنم، حوزه های مختلفی توجهم را جلب می کنند. من در یافته ام که تمامی این حوزه می تواند علیه عربستان سعودی نیز اعمال شود.

با نگاه کردن به بخش برنامه موشکی بالستیک به خاطر می آوریم که عربستان سعودی هم موشک بالستیک دانگ فنگ 3S, 21Sدارد. این موشک ها به کدام سمت نشانه رفته اند، به تل آویو و تهران. آن گونه که شرکت سیا در یافته هست، اگر چه این موشک ها توانایی حمل کلاهک هسته ای ندارند، قابل تبدیل هستند. بنا بر این اگر ما می خواهیم واکنش‌ها کشور عزیزمان ایران را تحت تاثیر قرار دهیم باید این را درک کنیم که هم وقت که با آن ها موافق نیستیم باید به نحوه تفکرشان اهمیت بدهیم و باید بررسی کنیم که آیا این تحریم ها تاثیری دارند یا خیر.

کشور عزیزمان ایران از توسعه موشک‌های بالستیکش دست نمی‌کشد/ تحریم‌های تازه بی‌تاثیر است ، یک سناتور آمریکایی

ماهیت یک جانبه بودن تحریم ها باعث می شود که موفقیت آمیز بودن ارزش بعید باشد. کشور عزیزمان ایران در حال حاضر نیز اعلام کرده است که برنامه موشکی بالستیکش را متوقف نمی کند. در حالی که ما فکر می کنیم تمام دنیا همه چیز را از دریچه نگاه ما می بیند. من فکر می کنم که کشور عزیزمان ایران هنگام ارزیابی جهت تعیین رفتارهایش، بیش تر همسایگانش به خاص عربستان را مدنظر قرار می دهد تا آن چه ما انجام می دهیم و آن چه تحریم هایمان می گویند.

اگر تمام دنیا این تحریم ها را اعمال می کرد، ممکن بود تاثیرگذار باشد ولی از نظر من این تحریم های یک جانبه هیچ تاثیری نخواهد داشت.

یک سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به این‌که واشنگتن باید پیش از هرگونه اقدام در عرصه سیاست خارجی پیامدهای آن را بررسی کند، تاکید کرد:‌ تحریم یک جانبه کشور عزیزمان

اگر شما می خواهید واقعا از برنامه موشکی بالستیک کشور عزیزمان ایران خلاص شوید باید در نظر بگیریم که آن ها چه کسی را در منطقه ترساندن می بینند. من فکر نمی کنم که آن ها ما را ترساندن بدانند. آن ها زیاد دلواپس عربستان سعودی و دیگر شیخ نشین های حاشیه خلیج (فارس) هستند. بنا بر این اگر می خواهید بر واکنش‌ها کشور عزیزمان ایران تاثیر بگذارید باید تحریم عربستان سعودی به مسئله مشابه را بررسی کنید.

پاول در ادامه تاکید کرد: باور من است که کشور عزیزمان ایران هرگز از توسعه موشک های بالستیک خود دست نخواهد کشید مگر اینکه توافقی با عربستان سعودی و سایر کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج (فارس) جهت انجام یک اقدام برابر، حاصل شود. بنابراین من فکر می کنم که تحریم های تازه اقدامی احمقانه هستند و تاثیری نخواهند داشت.

کشور عزیزمان ایران از توسعه موشک‌های بالستیکش دست نمی‌کشد/ تحریم‌های تازه بی‌تاثیر است ، یک سناتور آمریکایی

واژه های کلیدی: ایران | بالستیک | تحریم ها | عربستان | موشک بالستیک | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs